ม่านระบบไฟฟ้า

ม่านระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์มอเตอร์และรางม่านแบบและรุ่นต่างๆ สำหรับม่านม้วน ม่านจีบ ม่านพับ มู่ลี่ และมอเตอร์สำหรับใช้เปิด-ปิด กันสาด ประตูรั้ว จอโปเจคเตอร์ ทั้งระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ …

**ม้านม้วนไฟฟ้า**

ม่านม้วนไฟฟ้า ติดตั้ง ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ติดตั้งม่านม้วนไฟฟ้า สูง 7เมตร ระบบเชือกกับระบบไฟฟ้าทึบแสง100%คับม่านไฟฟ้า

ม่านม้วนไฟฟ้า

ม่านม้วนไฟฟ้า

ม่านม้วนไฟฟ้าชนิดทึบแสง

ม่านม้วนไฟฟ้า

ม่านม้วนไฟฟ้า

ม่านม้วนไฟฟ้า

ม่านม้วนไฟฟ้า

**ม่านจีบไฟฟ้า**

ม่านจีบระบบไฟฟ้าโรงเรียนนานาชาติเอเซียแปซิฟิก