ม่านพับ (Roman Blinds) – ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านพับ (Roman Blinds) – ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านพับ (Roman Blinds) – เป็นม่านที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพับจะเป็นชั้น ๆ เรียงซ้อนขึ้นไป เหมาะสำหรับช่องหน้าต่างบานเล็กๆ และติดกันหลายบาน จะทำให้ไม่ต้องเปิดทั้งหมด เลือกเปิดบางบานได้ และแลดูประหยัดพื้นที่ ทำให้มองดูโล่ง โปร่งตา เข้ากับการแต่งบ้านแบบสไตล์โมเดิร์น และทำความสะอาดง่าย

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%87_170823_0008 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0012 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0013 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0014 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0015 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0016 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0017 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0018 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0019 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a_170823_0020

ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)

ม่านพับ (Roman Blinds)

ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)
ม่านพับ (Roman Blinds)