ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore  

เป็นม่านที่สามารถเลือกรางโชว์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ลักษณะม่านจะเป็นผ้าม่านสอดผ่านห่วงตาไก่ เป็นลอนสวยงาม เมื่อยึดตัดกับผนัง ตัวผ้าจะทิ้งตัวอิสระ ควรเลือกผ้าที่มีน้ำหนักพอสมควรแต่ไม่ต้องหนักมาก จะทำให้ผ้าเป็นลอนสวยงาม

ม่านตาไก่

 

 

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

 

 

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore
ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore

 

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore

 

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านตาไก่ (Eyelet Curtains) - ร้านม่าน K.W. Decore

 

 

ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่
ม่านตาไก่