ม่านจีบ (Pleated Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านจีบ (Pleated Curtains) – ร้านม่าน K.W. Decore

ม่านจีบ (Pleated Curtains) เป็นม่านที่ได้รับความนิยม มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะสามารถเข้าได้กับการตกแต่งบ้านได้ทุกสไตล์ แล้วแต่คุณจะเลือกเนื้อผ้าและสีสัน ใช้งานสะดวก ลักษณะของม่านมีการจับจีบด้านบน เว้นระยะ เท่า ๆ กัน รางสำหรับม่านจีบ จะใช้กับรางธรรมดาหรือเพิ่มความสวยงานด้วยการใส่รางโชว์ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามความชอบของเจ้าของบ้าน

 

 

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

ม่านจีบ

 

maanjeeb24

 

 

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0001

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

 

 

ม่านจีบ
ม่านจีบ

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0002

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0003

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0004

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0005

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0006

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0007

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0008

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0009

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0010

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0011

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0012

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0013

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0014

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0015

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0016

 

%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0017 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0018 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0019 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0020 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0021 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0022 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0023 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0024 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0025 %e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%9a_170823_0026